Home / Kênh đầu tư / Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Là Gì?

Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Là Gì?

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Mỗi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào quỹ sẽ sở hữu một phần trong tổng danh mục đầu tư của quỹ. Việc nắm giữ này được thể hiện thông qua việc sở hữu các chứng chỉ quỹ đầu tư (CCQ).

Để thành lập quỹ, công ty quản lý quỹ phải phát hành CCQ. CCQ cũng là một loại cổ phiếu và có những đặc điểm của cổ phiếu. Chúng ta hãy cùng xem điểm giống và khác giữa CCQ và Cổ phiếu theo bảng dưới đây:

Giống:

  • Xác nhận quyền sở hữu
  • Hưởng lợi nhuận trên vốn góp
  • Được niêm yết trên thị trường chứng khoán (tùy vào đặc điểm của quỹ)

Khác:

  • Nhà đầu tư không có quyền biểu quyết hay sở hữu công ty quản lý quỹ
  • Mọi quyết định sẽ do công ty quản lý quỹ đảm trách

Tính hấp dẫn của CCQ nằm ở độ an toàn và tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc tự mua bán cổ phiếu vì nhà đầu tư đã có một bộ máy công ty gồm các chuyên gia đầu tư hàng đầu thực hiện việc đầu tư cho họ bằng các nguyên tắc bài bản. Nhà đầu tư chỉ cần tập trung làm các công việc chuyên môn của mình và tận hưởng thành quả từ việc nắm giữ CCQ.

Ngoài ra, xét về ý nghĩa đầu tư, thời gian quay vòng vốn và hiệu quả đầu tư là một yếu tố khiến CCQ trở nên hấp dẫn so với các kênh Vàng, Bất Động Sản hay thậm chí gửi tiết kiệm. Các loại quỹ hiện nay do VFM đang quản lý chỉ cần số vốn tối thiểu từ 1 triệu đồng là nhà đầu tư đã có thể tham gia ngay.

About Nhat Thanh

Check Also

Đầu tư tài chính là gì?

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *